Engasjement og profesjonalitet i hjertet av vårt arbeid

Våre mål for å skape en trygg og meningsfull tilværelse for alle våre beboere.

   Vår forpliktelse til beboernes velvære og utvikling

Sikre en trygg og meningsfull tilværelse

I tråd med Utlendingsdirektoratets (UDI) rundskriv og retningslinjer, er vårt primære mål å tilby en sikker og verdig tilværelse for alle våre beboere. Vi arbeider kontinuerlig for å sikre at hver enkelt beboer føler seg trygg og ivaretatt i sitt nye miljø.

Individuell tilnærming til beboernes behov

Vi legger stor vekt på å møte hver enkelt beboers behov gjennom åpenhet, trygghet og tillit. Vårt team er dedikert til å tilby personlig støtte og assistanse, slik at alle kan føle seg forstått og respektert.

Profesjonell og faglig utvikling

Gjennom "Håndbok for Setermoen Mottak AS" utvikler vi rutiner som sikrer at vårt arbeid, både internt og eksternt, oppfattes som profesjonelt og faglig dyktig. Vi streber etter kontinuerlig forbedring og kompetanseheving.

Etiske standarder

Våre etiske retningslinjer er fundamentale for å opprettholde integritet og ansvarlighet i vår virksomhet. Vi forplikter oss til å handle rettferdig og etisk i alle aspekter av vår drift.

Fjerne elendighetsperspektivet

Vi arbeider aktivt for å avmystifisere og normalisere livet i mottaket. Ved å bryte ned stigma og misoppfatninger, hjelper vi beboere med å gjenopprette deres status og selvbilde, og fremmer en sunnere integrering i samfunnet.

Normalisere livssituasjonen

Til tross for de unormale omstendighetene beboerne befinner seg i, er det vårt mål å gjøre deres hverdag så normal som mulig. Vi tilrettelegger for aktiviteter og tjenester som bidrar til en følelse av normalitet og stabilitet.