Tilrettelagt avdeling

Tilrettelagt avdeling for asylsøkere med særskilt hjelpebehov.

Kontakt oss

Et unikt støtteapparat

Setermoen mottak har en tilrettelagt avdeling som tilbyr spesialiserte tjenester for asylsøkere med særskilt hjelpebehov. Dette gjør oss til en av kun fire slike avdelinger i Norge og den eneste i Nord-Norge. Avdelingen ledes av en psykiatrisk sykepleier og er utstyrt for å håndtere et bredt spekter av utfordringer.

Døgnbemannet støtte

Avdelingen er døgnbemannet for å sikre kontinuerlig støtte og omsorg til våre beboere. Denne 24-timers tilgjengeligheten er kritisk for å møte de umiddelbare og varierte behovene til beboerne i denne avdelingen.

Ring oss

  • Psykiske lidelser Tilbudet er rettet mot personer som lider av psykiske lidelser, men som ikke er så syke at de trenger innleggelse på en psykiatrisk institusjon.

  • Atferdsutfordringer Vi hjelper også personer hvis atferd kan være en belastning for andre beboere. Dette inkluderer tilfeller som ikke nødvendigvis skyldes psykiske lidelser.

  • Fysisk handikap Vår avdeling støtter også beboere med fysiske handikap, og sørger for tilgjengelige fasiliteter og tilpasninger etter behov.