Ordinær avdeling

Setermoen mottak AS tilrettelegger for en selvstendig og meningsfull hverdag for våre beboere.

Kontakt oss

Våre fokusområder

Den ordinære avdelingen ved Setermoen Mottak AS er dedikert til drift av mottaket på en måte som støtter beboernes evne til å håndtere sin egen livssituasjon under oppholdet. Vårt mål er å forberede beboerne enten for bosetting i Norge eller for en trygg retur til hjemlandet.

Vi arbeider målrettet for å tilby en bostedserfaring som fremmer personlig vekst og utvikling. Med tilrettelagte tiltak og programmer sørger vi for at hver enkelt beboer får muligheter til å utvikle sine ferdigheter, styrke sin kulturelle identitet og forberede seg på fremtiden, enten det er i Norge eller et annet land.

  • Normalt bosted i en sårbar tid Vi anstrenger oss for å gjøre hverdagslivet så normalt som mulig for personer i sårbar livssituasjon. Vårt fokus er på å ivareta og fremme beboernes individualitet, tilhørighet og mestringsevne.

  • Aktiv deltakelse og innflytelse Det legges stor vekt på å gi beboerne praktiske oppgaver som bidrar til reell innflytelse på driften av mottaket. Dette styrker følelsen av tilhørighet og kontroll over eget liv.

  • Beboerrettet arbeid Vi tilbyr differensierte tiltak tilpasset de ulike behovene hos våre beboere. Dette inkluderer aktiviteter og programmer som bidrar til en meningsfylt hverdag og tillater beboere å ivareta sitt språk og sin kultur.