Setermoen mottak AS

Med åpenhet, ansvarliggjøring og samarbeid, skal vi utvikle oss til å være en ressurs for beboere, ansatte og lokalsamfunnet.

Hvem er vi? Kontakt oss

Setermoen statlige mottak for asylsøkere

Setermoen mottak AS er en privat bedrift som driver mottak for asylsøkere, og har vært i drift siden 19. april 1999.
Mottaket drives på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet og reguleres gjennom driftsavtale, kravspesifikasjon og rundskriv.

Setermoen mottak er et desentralisert mottak, det vil si at våre beboere bor i hus, leiligheter og hybler rundt omkring i bygda.

Våre kontorer ligger i Fogd Holmboes gate 34, og vi har kontortid hverdager mellom klokken 08:00-15:00. Tilrettelagt avdeling er døgnbemannet. 

Les mer om Setermoen mottak

Mottaket er delt i to avdelinger

Ordinær avdeling med 150 faste plasser + to tilleggspakker med +10 og +20 plasser som utløses/justeres opp og ned ved behov.

Tilrettelagt avdeling med 20 faste plasser + to  tilleggspakker med +5 og +5 plasser som utløses/justeres opp og ned ved behov.

Totalt er det 230 plasser hos Setermoen mottak.

Hvor mange beboere som bor på mottaket endrer seg konstant. Det er ankomstene til Norge som styrer behov for plasser.

Se bilder fra mottaket

Vi tar vare på fritiden til flyktningene våre og arrangerer noen lokale og lange turer til forskjellige steder i Norge. Her kan du finne noen bilder av våre siste turer og aktiviteter.

Vil du prate med oss?

Har du spørsmål om bemanning, ledige stillinger, eller trenger du hjelp til å finne den perfekte medarbeideren? Vi hjelper deg!

hCaptcha